I přesto že je část NP České Švýcarsko zasažena požárem , přímo se to Jetřichovic a naší Chalupy U Slunce nedotklo , je stále možno navštívit spoustu hezkých míst.

Jetřichovice 

JETŘICHOVICE, ležící při potoku Jetřichovická Bělá, vznikla koncem 14. století v souvislosti s hradem Falkenštejnem, postaveným na ochranu České silnice, která spojovala Čechy se Saskem a Lužicí a její část vedoucí ke státní hranici je dnes oblíbenou turistickou trasou. Obec dnes tvoří čtyři, dříve samostatné vesnice, od 18. stol. se společnou duchovní správou, které převážně patřily čtyřem českým šlechtickým rodům Michaloviců, Berků z Dubé, Kinských a Vartenberků. Při pruském vpádu roku 1778 vojáci i zběhové obec vydrancovali. Zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství a domácí tkalcovství, nějaký čas se dařilo klimatickým a minerálním lázním. 


Národní park České Švýcarsko je nádherným místem skalních měst se zajímavými pískovcovými útvary. Jedná se o nejmladší národní park České republiky, který byl vyhlášen 1. ledna 2000. Krajina české křídové tabule je obohacena třetihorními vyvřelinami, mezi nimiž kraluje nejvyšší hora Národního parku České Švýcarsko - Růžovský vrch (619 m.n.m.) s pralesovitými ekosystémy. Kaňon Labe ve Hřensku naopak představuje nejnižší místo v ČR (114 m). Symbolem parku se stala monumentální Pravčická brána, největší přirozená skalní brána Evropy.

Mezi nejvýznamnější turistické cíle patří například 

Pravčická brána, Růžovský vrch, Gabrielina stezka, Kyjovské údolí, Mariina vyhlídka, Labské pískovce 

Přímo z našeho pozemku vidíte na Mariinu vyhlídku a 

k ní můžete dojít třeba při této procházce 

Jetřichovickými stěnami

Jetřichovice - Mariina vyhlídka - Balzerovo ležení - Vyleminina stará vyhlídka - Purkartický les- Rudofův kámen vyhlídka - Pohovka - Kesslerova deska - Jetřichovice


Mariina skála (Marienfelsen) nebo také Mariina vyhlídka

Jedná se o mohutný blok tvrdšího pískovce odolávajícího zvětrávání více než okolní masiv. Vrchol byl v 19. století zpřístupněn schodištěm a stal se tak vynikajícím vyhlídkovým místem. Zpřístupňování území a stavby podobných zařízení prováděli tehdejší majitelé panství, případně členové horského spolku Gebirgsverein. Vrcholek Mariiny skály byl rovněž strážním stanovištěm protipožárních hlídek. Lesní požáry jsou dodnes největším nebezpečím ve zdejším těžko přístupném terénu, kde sebemenší nedbalost a nepozorné zacházení s ohněm může být příčinou katastrofy.

Mariina skála je asi nejznámější a také nejoblíbenější místo turistických výletů v Jetřichovických skalách. Tento skalní výběžek se svou nadmořskou výškou 428 metrů je hlavní dominantou okolí Jetřichovic. Dříve se jmenoval Velký Ostrý (německy Grosser Spitziger). Skalnatý vrcholek byl v roce 1856 přejmenován podle manželky majitele panství, kněžny Marie Anny Kinské, na popud manžela Ferdinanda Kinského. Na vrcholu skály je postavená dřevěná bouda, která zde stojí od roku 2006, kdy nahradila předchozí. Tu zničil v roce 2005 požár vzniklý následkem nedbalosti návštěvníků. Z vyhlídky je nádherný kruhový výhled na všechny strany. Lze odsud vidět například Růžovský vrch, Studenec, Vilémininu stěnu či další skály Českého Švýcarska. Populární je zde pozorování západu slunce.


Balzerovo ležení je mohutný skalní převis při cestě od Mariini k Vilemínině vyhlídce v Jetřichovickém skalním městě.

V lidovém podání je název spojován se jménem údajného vůdce místního obyvatelstva, které se tu v době třicetileté války skrývalo před drancujícím švédským vojskem.

Mnohem pravděpodobnější však je spojitost názvu s využíváním místa při lovu tetřevů.

Vilemína stěna

Nejsevernější stěna (439 m) ze tří masivů Jetřichovických skal, asi 1, 5 kilometru na severovýchod od obce Jetřichovice. Původní název Černá stěna byl v 19. století změněn na počest Vilemíny z rodu Kinských, kterým tehdy panství patřilo. Byl tu postaven altán v podobě poustevny, který však vlivem času zchátral. Z Vilemíny stěny budete mí hezký výhled na Jetřichovice a Růžovský vrch.

Rudolfův kámen - ostroh

Vynikající výhledový bod v pískovcové hradbě Jetřichovických skal v blízkosti Tokáně. Název dostal podle knížete Rudolfa Kinského, který skálu poprvé navštívil roku 1824 a později zde nechal vybudovat útulek se 170 schody. Po četných změnách bylo v roce 1992 instalováno nové schodiště a o rok později zřízen zcela nový útulek. Skálu tvoří proželezněný pískovec: železité inkrustace zde vytvářejí pokličky, roury a jiné pozoruhodné tvary.

Falkenštejn

Jetřichovice - zřícenina hradu Fakenštejn 

Skalní hrad Falkenštejn - České Švýcarsko

Hrad Falkenštejn najdete 5 kilometrů severně od obce Jetřichovice. Jsou to zbytky skalního hrádku s romantickou polohou. Skalní hrad Falkenštejn byl vystaven v masivu Havraního kamene (303 m).

Z historie hradu

Hrad vznikl ve 13. století na ochranu České stezky do Míšně a Lužice. Hrad byl vždy součástí Kamenického panství, měl též funkci správní. První písemná zmínka o hradu je z roku 1395. Hrádek vlastnili Berkové z Dubé, Vartemberkové a v době pohusitské se skalní hrádek Falkenštejn stával sídlem nejrůznějších lapků, proto je v roce 1444 obléhán a poškozen. Zájem o skalní hrádek oživil až romantismus 19.století, kdy se stává oblíbeným výletním cílem. V 19. století se sem pravidelně každou neděli chodila bavit mládež z Jetřichovic a i poté se hrádek těšil stálé pozornosti. Jako cíl pro výletníky byl skalní hrádek Falkenštejn zpřístupněn v roce 1852 díky Vilemíně Kinské, která nechala upravit přístup ke hradu a celý areál pro turistiku. Poblíž cesty na hrad je reliéf erbovního znaku sokola s křížkem.

Na hradě uvidíte

Na hrádku jsou stopy po studni a zbytky rozlehlé komnaty, vedle vytesaná místnost byla kaple s kamenným oltářem. U přístupové rozsedliny pak naleznete pamětní desku B. Kletečky, který zde v roce 1974 tragicky zahynul.

Labské pískovce Naučná stezka Růžová a Naučná stezka Objekty československého opevnění 

Jetřichovice - Dolský mlýn - bunkr Srbská kamenice - NS Růžová - Linie opevnění z roku 1938 - občerstvení Srbská kamenice - Pod Borovinou - Vyhlídková Věž - Grieselův kříž - Jetřichovice

Dolský mlýn - Jetřichovice, České Švýcarsko

Vydejte se do pohádky nejen pro krásu tohoto místa, ale také proto, že se zde natáčela slavná pohádka Pyšná princezna. Hluboké skalní údolí řeky Kamenice Vás ohromí.

Vskutku romantické a nádherné místo hojně navštěvované turisty, dříve zejména básníky. Dolský mlýn je situován u Kamenické stráně, v malebném kaňonu řeky Kamenice. Ruina dříve sloužila jako mlýn, první zmínka o panství a mlýnu pochází již z roku 1515. Roku 1727 byl chátrající mlýn znovu postaven. Z hlavní mlýnice se vstupovalo do obytných prostor v patře. V přízemní šalandě čekali vždy zákazníci, až bude domleto. Výčepní právo získal mlynář v r. 1888. Mlýnu zasadila těžkou konkurenci nová mlecí technologie a mlýn se jen těžko uživil. Mlelo se v něm až do roku 1910.

Za Pyšnou princeznou

Tuto historickou památku nejvíce proslavila legendární pohádka Pyšná princezna, právě zde se točily některé filmové scény. Dříve to byl jeden z nejzachovalejších vodních mlýnů v Čechách. Nové občanské sdružení postupně opravuje celou stavbu. Zatím tu najdete romantická kamenná torza mlýnu vprostřed hustých lesů. Rovněž okolní lesnatá krajina je velmi romantická a láká k dalším výletům. V průběhu 19. století zde bylo docela rušno, spustil se totiž provoz lodiček po Ferdinandově soutěsce, jež měla výstupní stanici u Dolského mlýna. Stál tu také oblíbený výletní Hostinec u Dolského mlýna. V roce 2008 se zde točila další pohádka s názvem Ztracený princ.

Zadní Jetřichovice - Jetřichovice, České Švýcarsko

Malebné turistické místo na českoněmecké hranici dnes tvoří rozcestník turistických cest do všech koutů celého regionu. Místo je vyhledáváné zejména cyklisty.

Soutěsky Hřensko - Edmundova a Divoká Soutěska

Hřensko - Tři prameny - Sokolí hnízdo - Pravčická brána - Gabrielina stezka - Mezní louka - Mezná - Mezní můstek - Přístaviště Edmundova soutěska - loďkou do Přístaviště Edmundova soutěska dolní -dále lodičkami do Hřenska


Soutěsky Hřensko, to je romantická plavba na lodičkách řeky Kamenice. Edmundova soutěska a Divoká soutěska jsou jednou z největších atrakcí NP České Švýcarsko.
Historie soutěsek ve Hřensku
Po dlouhá staletí byla tato část řeky nesplavná, řeka byla divoká a tvořila obtížnou překážku pro obyvatele obcí Mezná a Vysoká Lípa při cestách na bohoslužby do Růžové. Řeka byla pro místní zdrojem obživy, kde se plavilo dříví, ale také pro svoji hojnost pstruhů potočních a lososů. Některé části Soutěsky jsou suchou nohou nepřístupné, řeku obkloupují skály dosahují ohromující výšky 150 metrů od hladiny řeky. S rozvojem cestovního ruchu nechal kníže Edmund Clary-Aldringen zbudovat za velmi nákladných úprav, dnes již velmi známé Soutěsky řeky Kamenice. Vybudovali se zde jezy, splavy, odpočívadla a turistická stezka, která lemuje celé Soutěsky s tunely a částmi, které nejsou suchou nohou schůdné plavbou na pramicích. Na stavbě se podílelo až 200 italských dělníků. Dne 4. května 1890 byla slavnostně otevřena Tichá neboli Edmundova soutěska a restaurace v soutěskách. Provoz obstarávalo pět lodiček, převozníci v námořnických stejnokrojích poháněli a kormidlovali plavidla bidlem, což zůstalo dodnes. Divoká soutěska se svého otevření a prvníplavby dočkala o osm let později v r. 1898.

Samotná cesta k soutěskám je velmi poutavá, projdete se podél řeky skalami, skalními tunely a přes lávky samotné řeky až k startovacím bodům jízdy na pramicích. Soutěsky jsou přístupné pouze jízdou na pramicích. Je možné se plavit jak po proudu, tak i proti proudu. Délka Edmundovy (Tiché) Soutěsky měří 960 metrů a Divoká Soutěska 450 metrů. Jízda trvá v Tiché soutěsce 20 minut a v Divoké 15 minut. Cestou Vám bude převozník vyprávět o historii Soutěsek, poslechnete si místní historky a popíše Vám okolní skalní útvary. Mezi Soutěskami je pro pohodlí turistů připraveno občerstvení, kde si můžete i opéct něco masitého na ohni.

Sokolí hnízdo

Zámeček se nachází v Národním parku České Švýcarsko u skalního mostu Pravčické brána (u obce Hřensko). Důvodem výstavby tohoto zámečku byla Pravčická brána, která lákala do oblasti mnoho turistů. Již od roku 1826 zde byl výčep umístěn v chatrči z dubové kůry, v roce 1881 byl nahrazen zámečkem Sokolí hnízdo. Ten byl postaven ve zcela zvláštní poloze - budí dojem, že je přilepen ke skále. Zámeček dali postavit zástupci šlechtického rodu Clary-Aldringenů - majitelé zdejšího panství. Sloužil pro ubytování významných hostů. Dodnes se v objektu dochovaly původní interiéry. V roce 2003 bude v prvním patře zřízeno muzeum Českého

Pravbčická brána

Pravčická brána je jedna z nějvětších přirozených skalních bran na našem kontinentu. Její rozměry jsou úctyhodné, přesto se při pohledu z blízka zdají býti ještě větší.

Pravčická brána je považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti. Návštěvníci mohou obdivovat její krásu z okolních vyhlídek nebo posedět přímo pod tímto pískovcovým gigantem. Rozpětí oblouku u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, šířka 7-8 m, minimální tloušťka 3 m, vrcholová plošina brány je 21 m nad jejím dnem.

Křídelní stěny - České Švýcarsko

Křídelní stěna je strmý skalní útvar na Gabrielině stezce, která vede z Mezní Louky na Pravčickou bránu. Skály stěny sahají až do výšky 456 m n. m.

Upravenou stezkou pod Křídelní stěnou od roku 1892

Křídelní stěna má tak zvaný voštinový povrch s dutinami a mřížkami, který vytvořilo zvětrávání pískovce. U nás je k vidění nejvíce v Českém Švýcarsku a na Kokořínsku. Gabrielina stezka, která vede úpatím masivu, byla upravena v roce 1892 a dostala své jméno po sestře Edmunda Clary-Aldringena, průkopníkovi turistiky v Českém Švýcarsku. Je považována za jednu z nejkrásnějších vyhlídkových tras Českým Švýcarskem. Zároveň je součástí Naučné stezky přátelství, která vznikla během sedmdesátých let dvacátého století.

Výlety, atrakce, zábava

Jetřichovice se nachází v samém středu NP České Švýcarsko a poskytují široké možnosti pěší turistiky a cykloturistiky. Kromě Jetřichovických stěn s mnohými vyhlídkami, skalními hrádky a soutěskami na řece Kamenici jsou dobře dostupné i Malá a Velká Pravčická brána, Kyjovské údolí známé jarními ledopády a soutěsky na hraniční řece Křinici. Za podívání jistě stojí i německá část NP s oblastmi jako jsou Schrammsteine, Kl. a Gr. Winterberg, skalní hrad Bastei nebo stolové hory Lilienstein a Gr. Zschirnstein. Po okolí se nejlépe rozhlédneme z Křídelních stěn u Pravčické brány, Belvedéru nad Labským dolem, cyklisté též z vrcholu Děčínského Sněžníku, Studence nebo Jedlové hory. Vyznavače pohledu na svět z koňského hřbetu jistě uspokojí nabídka jízdárny ve Všemilech, milovníky vesnické architektury potom malebné chaloupky v památkově chráněné vesničce Kamenická Stráň.

- Šluknovský zámek , zámek Děčín, zámek Benešov nad Ploučnicí

- Krásná lípa třeba expozici o Českém Švýcarsku v Domě Českého Švýcarska a nebo čokoládovnu Manna

- Lipová kde je podstávkový dům (expozice lidové kultury) a naučná stezka kolem zámeckého rybníku se sedmi zastaveními

- Rumburk kde je oblastní muzeum a nebo Loretánská kaple

- Jiřetín pod Jedlovou Štola Jana Evangelisty , Křížová cesta

- Děčín kde je možné navštívit zámek, ZOO, Pastýřskou stěnu a nebo Aquapark

- Mikulášovice , zde je muzeum nožířství Mikov

- Lindava kde se nachází sklárna

- Kunratice u Cvikova ¨sklárna s křišťálovou zahradou a chrámem.

- Jízdu motoráčkem z České kamenice do kamenického Šenova a výstup na Varhany a polevský hřeben

- Česká Kamenice a její vyhlídky: Jehla, Ponorka a Bratrské oltáře

- Růžová , zde je rozhledna Růženka

- Výstup z Prysku na střední vrch

- Nový bor kde je sklářské muzeum a také se odtud dá jít na horu klíč a skalní hrad Sloup

- Modlivý důl vs Svojkově (tajemné poutní místo)

- výlet z Šébru na horu Luž

- výlet ze Šluknova alejí k vrchu Hrazenému

- Jiřetín odkud se dá jít na hrad Tolštejn

- výstup ze Sněžníku na Drážďanskou výšinu

- Kaňon Labe: vyhlídka Belveder, Růžová vyhlídka a Labská stráž

- Jetřichovice a Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna a Rudolfův kámen

- Rynartice a Trpasličí skála

- Doubice a Tokáň včetně Úzkých schodů,

- Kyjovské údolí a krásná Köglerova naučná stezka plná skalních vyhlídek

- Pavlínino údolí a Grieselův rybníček

- Hrad Grabštejn

- zámek Lemberk

- Vlčí hora kde sídlí firma Nobil Tilia kde je krásná bylinková zahrada

- k sousedům do Saska na Oybin a do Žitavy a nebo Jonsdorf kde je motýlí dům

V okolí je možno využít také velké množství cyklistických tras jako třeba

Jetřichovický okruh 

Jetřichovice - Vysoká Lípa - Česká silnice - Ptačí kameny - Na Tokání - U Sloupu - Dolní Chřibská - Jetřichovice - Rynartice

Krajem pískovcových skal

Jetřichovice - Vysoká Lípa -  Šaunštejn - Na Tokáni - Chřibský hrádek - Chřibská - Studenec - Česká Kamenice - Jetřichovice 

Hřenská trasa 

Jetřichovice - Růžová - Labská stráň - Hřensko - Mezní louka - Vysoká Lípa - Jetřichovice

Ke koupání lze využít

přírodní koupaliště Jetřichovice které se nachází v kempu 

Kemp se nachází v krásném prostředí Národního parku Českého Švýcarka. V areálu kempu je přírodní koupaliště, malé dětské hřiště, pingpongový stůl a volejbalové hřiště.

Nedílnou součástí kempu je i malá restaurace, kde se budete moci občerstvit, ale také pochutnat denně na teplém jídle - výběr z několika možností hotových jídel, polévky. Každé ráno bude nachystaná snídaně od 8 hodin s čerstvým slaným i sladkým pečivem, kávou/ čajem, vajíčky, uzeninou a zeleninou.

https://www.kempjetrichovice.cz/


koupaliště Česká Kamenice, 

Městské koupaliště je situováno v severní části města . Areál městského koupaliště byl v minulých letech celkově obnoven a v roce 2002 zpřístupněn veřejnosti 

https://m.ceska-kamenice.cz/mestske-koupaliste-ceska-kamenice/os-1041

Dále se ke koupání také může využít rybník Doubice, Olešský rybník, Koupaliště Chřibská, Kyjovská přehrada, Tomiškův rybník, koupaliště Nový Svět, Školní rybník, koupaliště Horní Prysk, Kytlice - Lesní rybník, Přírodní koupaliště Mikulášovice, koupaliště Jiřetín pod Jedlovou, Lesenská přehrada, Benešov nad PLoučnicí - Termální koupaliště.

Lyžování

Skiareál Polevsko

U obce Polevsko v údolí mezi Polevským a Medvědím vrchem v severních Čechách najdou milovníci zimních sportů na území Lužických hor malé lyžařské středisko s bezmála 40letou historií.

Ve Ski areálu Polevsko na ně čekají tři sjezdovky, pro ty nejmenší je připraven dětský provazový vlek a díky umělému osvětlení je v nabídce i večerní lyžování.

Samozřejmostí jsou v Polevsku lyžařská škola pro děti i dospělé, ale také půjčovna vybavení pro ty, kteří nemají vlastní.

Přímo v areálu se upravuje bruslařský okruh pro příznivce běžkování.

www.polevsko.ski

a běžecké tratě - informace na www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/bezecke-trate.html

Ski areál Jedlová

Na svazích Jedlové se v severních Čechách nedaleko německých hranic nachází nejlepší lyžařské středisko Lužických hor. Ve Ski areálu Jedlová v nadmořské výšce 774 metrů se milovníci zimních sportů mohou těšit na dvě hlavní sjezdovky obsluhované 1,2 kilometru dlouhou kotvou z Jedlové hory, kterou doplňují dva dětské vleky. Díky umělému osvětlení se tady pořádá i večerní lyžování.

Zejména příznivci snowboardingu si přijdou na své v BigShock snowparku plném ramp, skoků a další řady překážek. V areálu jsou k dispozici lyžařská školička, těm, kteří nemají vlastní vybavení, pak půjčovna se servisem. Občerstvení hladových sportovců zajišťuje bar u spodní stanice vleku.

Kdo dává přednost běžkování, může v Jedlové vyrazit na asi 7 kilometrů prozatím neupravovaných, ale značených tras nebo do běžeckého areálu  

sport-jedlova.cz/ski-areal.asp

Lyžařský areál Prácheň - popis

Ski klub Prácheň se nachází nedaleko Kamenického Šenova, na pomezí Lužických hor a Českého středohoří. Jde o tři sjezdovky upravované rolbou a obsluhované jedním POMA vlekem. Občerstvení u dolní stanice vleku. Parkování nedaleko na parkovišti motorestu U koně.

www.skiklub-prachen.cz

Mezičky

Ski areál nabízí večerní lyžování s osvětlením hlavní sjezdovky, dvoukotvový vlek 750m dlouhý, vlek pro začínající lyžaře (uměle zasněžovaný), zasněžování hlavní sjezdovky a dětského areálu. Nechybí bufet přímo na svahu u nástupní stanice vleku se sociálním zázemím. Parkování - bývalá pískovna.

www.mezicky.cz

Areál Horní Podluží

Moderní areál se třemi sjezdovými tratěmi o délce 650 m zaměřením především na rodiny s dětmi, to je Skiareál Horní Podluží. Výhodou areálu je i jeho dobrá dostupnost, jelikož parkoviště se nachází u hlavní silnice mezi Rybništěm a Jiřetínem pod Jedlovou v obci Horní Podluží.

Rodiny s dětmi Skiareál Horní Podluží vyhledávají především pro vysoký standard služeb zaměřený na dětskou klientelu. Právě pro nejmenší a začátečníky je připraven dětský park vybavený barevnými průjezdovými brankami a slalomovými tyčemi.

Pro snowboardisty jsou připraveny překážky a skoky různých úrovní a samozřejmostí je půjčovna a servis lyžařského vybavení nebo občerstvení přímo v areálu. Nástupní stanice vleků jsou necelých 50 m od parkoviště. Neváhejte a vyzkoušejte pohodové lyžování v Českém Švýcarsku!

Noční lyžování:

Zařizujeme nepřetržité lyžování bez přestávky a to až do 20:00. Naší největší výhodou je, že denní permanentka platí automaticky až do ukončení nočního lyžování 

https://www.ski-podluzi.cz/

Aktuálně upravené běžecké tratě naleznete také na 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/luzicka-lyzarska-magistrala